Bez projektové dokumentace stavět nelze

Vypracování projektové dokumentace objektu je nedílnou součástí každé stavby či rekonstrukce. V případě rekonstrukce starší budovy projektové dokumentaci předchází geodetické zaměření neboli pasportizace. Z podkladů se poté připraví dokumentace ve stupni studie a následně dokumentace ke stavebnímu povolení. Obsahem je popis stávajícího stavu a plánovaných změn. U novostaveb je situace mnohem jednodušší, protože není co zaměřit. Podstatou studie je koncept stavby nebo dispozice.

Projektová dokumentace musí být v souladu s normami, vyhláškami a požadavky ze strany správních orgánů. Zpracování se řídí § 158 stavebního zákona a smí být realizováno pouze způsobilou osobou, která je členem České komory architektů a vedena v registru České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Proces tvorby projektové dokumentace – krok po kroku

Prvním krokem je návštěva stavebního úřadu, kde si projektant zjistí potřebné informace o pozemku. Následuje tvorba fotodokumentace na staveništi a v případě rekonstrukce zaměření. Poté projektant vypracuje prvotní návrh (studii stavby) a projektovou dokumentaci pro stavební povolení, které odevzdá příslušnému stavebnímu úřadu. Po zapracování připomínek je dokumentace schválena a orgán vydá stavební povolení. Pak již nic nebrání realizaci stavby, kolaudaci a užívání.

Projektová dokumentace se skládá z několika dílčích částí. Zahrnuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technické zprávy jednotlivých částí (např. voda, plyn, eletroinstalace atd.), výkresovou část (pohledy, půdorysy, řezy…), požárně bezpečnostní řešení, projekty topení, plynu, vody a kanalizace a PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

Na koho se obrátit?

Odborníky na projekty najdete v ABS – stavební společnosti. Firma se zabývá tvorbou kompletní stavební projektové dokumentace občanských staveb, rodinných domů, inženýrských staveb a projektů TZB. Zároveň vypracovává také projekty průmyslových budov a projekty administrativních budov. Další informace najdete na absbilina.cz.

Jak efektivně řezat plechy? No přece laserem!

Laserové řezání je moderní technologie využívaná v oblastech 2D a 3D zpracování plechů a konstrukční oceli. Zároveň umožňuje efektivní opracování „problematických“ kovů a slitin, se kterými by jiným způsobem pracovat nešlo. Investicí do špičkových automatizovaných systémů můžete firmu posunout na další úroveň. Pomohou vám s tím specialisté z Bystronic Czech Republic. Firma se zabývá dodávkou špičkových zařízení a poskytováním komplexního servisu.

Proč je řezání plechů laserem tak populární?

K laserovému řezání se přiklání stále více firem. Už dávno nejde o technologii daleké budoucnosti – naopak se v segmentu moderního zpracování plechů stává standardem. Metoda tepelného dělení spočívá v zaostření laserového paprsku do velmi malého průměru s vysokým výkonem. Zostřený paprsek při dopadu taví materiál a umožňuje jeho dělení.

Laserové řezání má své plusy. K velkým výhodám řezání laserem patří mnohostrannost. Stroje umožňují řezání rovných materiálů i obrábění profilů a trubek. Nachází uplatnění při řezání hliníku, oceli a ušlechtilé oceli o tloušťkách od 0,8 do 30 mm.

Jaké typy laserů se využívají?

Společnost Bystronic nabízí zařízení se dvěma typy laserových zdrojů – vláknové a CO2 lasery.

CO2 lasery fungují na principu vytvoření směsi plynů pomocí napětí z polovodičových budicích modulů. Stroje nachází využití u univerzálních výrobců pro zpracování silných plechových tabulí a různých materiálů.

Nejnovější technologické trendy v oblasti řezání laserem reprezentují vláknové lasery. Oproti CO2 laserům jsou mnohem menší a generují až dvojnásobný výkon. Využívají se pro řezání tenkých až středně silných plechů a některých barevných kovů.

Nedílnou součástí nabídky společnosti Bystronic jsou také ohraňovací lisy pro ohýbání plechu. Zařízení Hämmerle 3P vyniká jedinečnou konstrukcí hydraulického polštáře v horním beranu. Jedná se o nadprůměrně efektivní zařízení, které umožňuje flexibilní a ekonomickou manipulaci s materiálem. Disponuje rozsáhlou databází nástrojů, materiálů a periferních zařízení.

Chcete se dozvědět více? Informace na téma 3D laserové řezání najdete na www.bystronic.cz.

Chcete ušetřit za vytápění? Zkuste foukané izolace domu

Foukané izolace, pokud mají vyšší hustotu, přináší jednak lepší akustické podmínky a jednak zároveň i lepší tepelnou akumulaci. Dalším kritériem správně nastavené izolace je i nižší hloubková průvzdušnost. Kromě jiného by vám totiž díky tomu při prudkém větru neměly pískat zásuvky.

Speciálním typem izolace jsou foukané izolace. Ty se používají hlavně v prostorách, které jsou špatně dostupné. Do těchto koutů a štěrbin se žádný jiný izolační materiál nedostane, a proto je pro ně vhodná. Volba konkrétního druhu izolantu však záleží vždy na druhu konstrukce a rozhodnutí je dobré přenechat technikům.

foto002

Foto: vseproizolace.cz

Izolace tepelná je vás netčastěji používanou izolací při zateplení domů. Pokud je použita správně, skutečně šetří náklady na vytápění a zvyšuje celkový komfort domova. Správnost se také dá posoudit i podle dalších parametrů.

Při aplikaci je kladen důraz zejména na vzduchotěsnost. Související fólie jsou pak s izolací v souladu, že pokud uděláte v domě lehký podtlak, neunikne vám téměř žádný vzduch. U těchto domů se ve většině případů používá řízené větrání.

Kandy mměsíc utrácíte vysoké částky za vytápění domu a nejspíš vás to už trochu štve. Tomu lze snadno zabránit, pokud si necháte zateplit dům. Při zateplení domu se používá několik druhů izolací. Celulózová, polystyrenová, dřevovláknitá, nebo dokonce minerální. Také je třeba posoudit, kterou část domu by bylo vhodné zateplit nejdříve.

Neoddalujte sanaci zdiva vašeho domu

Zvýšená vlhkost v domě není sice žádnou neobvyklostí, neboť trápí většinu z nás, málokdo se ale snaží o její snížení a bojuje proti ní účinnými způsoby. Mnoho lidí si své domy zatepluje, či si do interiéru pořizuje vysoušeče, často se však vysněných výsledků nedočkáte, neboť problém může být zcela jinde, než si myslíte. Důvodem může být především prosakování zemní vlhkosti do vašeho nadzemního zdiva. Pokud tato vlhkost v důsledku chladného počasí namrzne, způsobuje tak rychlejší rozpad zdících a omítkových materiálů.

Nenávratné poškození těchto materiálů však není zdaleka jediným důsledkem. Další dopad se zaměřuje především na vaše finance. Vlhkost ve stavbách způsobuje také zvýšení tepelných ztrát.

sanace-zdiva2

Vlhkost, která ulpí na vašich zdech v obytných prostorech, zvyšuje také výskyt nejrůznějších plísní, kvůli čemuž jste vystavení zdravotnímu riziku. Zejména děti či alergici jsou v tomto případě velmi rizikovou skupinou. V neposlední řadě myslete i na estetické hledisko, neboť na zdech se mohou tvořit vlhké stopy, či si můžete poničit výmalbu pokojů právě vznikem nežádoucích plísní. Chcete-li se se těchto nepříjemných potíží zbavit, vyhledejte odborníky, kteří umějí rychle a radikálně zasáhnout. Jaké je nejúčinnější řešení?

sanace-zdiva1

Sanace zdiva

Sanace zdiva je způsob vysušování, a to za pomoci zarážením ocelových plechů do zdiva, a to bez nutnosti předchozího podřezání. Tato metoda je nazývána HW-SYSTÉM. Dobře provedenou sanací můžete docílit výrazného snížení vlhkosti v objektu, tudíž se můžete zcela zbavit všech starostí, které jste s vlhkým zdivem dosud měli. Existuje mnoho způsobů a návodů, jak lze tuto metodu provádět svépomocí, přesto se však vždy spoléhejte na zkušené odborníky. Vlastními silami byste totiž vytoužených výsledků nejspíše nedosáhli.

Průmyslové osvětlení budoucnosti

Trendy v průmyslovém osvětlení hovoří jasně. Světelné diody LED se staly leaderem na poli průmyslového osvětlení i osvětlení domácností nebo exteriérů. Vysvětlení je nasnadě: budoucnost spočívá v hledání úsporných a efektivních řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Ta jsou podporována také normami EU, díky nimž byla v segmentu průmyslového osvětlení postupně zakázána halogen-fosfátová svítidla, sodíkové výbojky HPS, metalhalogenidové výbojky a nakonec rtuťové výbojky HMP a další vysokotlaké sodíkové výbojky. LED osvětlení představuje kvalitní řešení s velkou světelně-energetickou účinností, splňující veškeré normy a certifikace dle legislativy EU.

Změna k lepšímu

Na umělé osvětlení připadá zhruba pětina celosvětové spotřeby energie, přičemž značná část kancelářského a průmyslového osvětlení není příliš efektivní. Právě LED technologie může díky své energetické nenáročnosti tento stav zvrátit. Pokud se bojíte, že výměna zastaralého typu osvětlení za tuto moderní variantu bude finančně nákladná, vězte, že investice se vám po čase vrátí i s úroky. Nízké energetické náklady na provoz, snížené náklady na klimatizaci díky nulovému generovanému tepelnému záření, bezúdržbovost i možnost recyklace, to vše se z dlouhodobého hlediska skutečně vyplatí. Také životnost je oproti běžným světelným zdrojům mnohonásobně vyšší.

Nechte si poradit

Výběr nejvhodnějšího průmyslového osvětlení byste neměli podcenit, nejde totiž jen o pouhou koupi svítidel a jejich zapojení. Dnes již existují systémy regulace a řízení osvětlení, které se přizpůsobují konkrétní situaci osvětlovaného prostoru a změnám souvisejícím například se změnami jasu v průběhu dne. Jsou k dispozici nejrůznější úsporné modely LED osvětlení a výbojek. Krom toho lze teplotu osvětlení využít k působení na psychologické a fyziologické vnímání člověka při práci i při nákupech, nebo jejím prostřednictvím zvýšit kontrast prostředí a v něm umístěných předmětů. Odborníci ze společnosti Elkov elektro vám poskytnou poradenství v oblasti řízení světelných soustav a LED průmyslového osvětlení, cenovou kalkulaci svítidel a světelných zdrojů a v neposlední řadě výpočty návrhů osvětlovacích soustav dle platných hygienických požadavků a norem. Tyto služby jsou v rámci technické podpory prodeje zcela zdarma.

Ve specializovaném velkoobchodě se zaměřením na kancelářské, průmyslové a veřejné osvětlení Elkov elektro naleznete pestrou škálu špičkových svítidel a světelných zdrojů, které jsou připraveny okamžitě k dodání. Nebojte se tedy využít nabídku na provedení výpočtů jak vnitřního osvětlení kanceláří, škol, restaurací, skladů a výrobních prostorů, tak venkovního a průmyslového osvětlení parků, ulic, komunikací, průmyslových ploch, scénické osvětlení fasád budov a sportovišť. Tam všude lze využít úspornou LED-technologii, které slibuje skvělé výkony bez poklesu svítivosti.

Zděný, nebo nerezový komín? Rozhodující je kvalita!

Kvalitu komínu není radno podcenit, ale proč byste se měli přiklonit k nerezovému systému? Anebo je snad lepší klasický zděný komín? Odpovědi na nejpalčivější otázky se dočtete v následujících řádcích.

Moderní komíny, ať už hovoříme o zděných nebo nerezových, jsou velmi bezpečné a spolehlivé. Prodávají se v ucelených produktových řadách s množstvím kompatibilních doplňků. Obecně nelze určit, která varianta je lepší, a vždy záleží na konkrétních požadavcích a typu objektu. V případě kvalitního a osvědčeného systému vám dobře poslouží nerezový i zděný komín.

K výhodám nerezových systémů patří snadná a rychlá instalace, protože nejsou zapotřebí základy. Díky tomu jsou jako stvořené např. pro připojení krbových kamen. V budoucnu zároveň oceníte jednoduchou rozebíratelnost, což je praktické při opravách jednotlivých dílů. Zděné komíny jsou zase častější u novostaveb.

Hledáte-li řešení, které vám vydrží na celý život, obraťte se na odborníky ze společnosti CIKO. Česká firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem certifikovaných cihelných a nerezových systémů.

Komíny CIKO jsou vhodné pro rodinné domy, rekreační, průmyslové i komerční objekty. Umožňují připojení libovolného spotřebiče bez ohledu na typ paliva. Kompletní sortiment zahrnuje vysoce kvalitní nerezové komínové vložky, regulátory, prostupy, komínové stříšky, kouřovody a další prvky.

Za pozornost stojí také speciální komínový systém CIKO TEC, který vyhovuje specifickým požadavkům moderních úsporných domů. Ke hlavním aspektům jedinečného řešení patří vynikající izolace, plášť z broušených cihelných tvarovek a izostatické šamotové komínové vložky. Samozřejmostí je bezproblémová a časové nenáročná montáž.

Aktuální nabídku najdete na www.dobrekominy.cz. V internetovém obchodě seženete kompletní cihelné a nerezové systémy i samostatné komínové vložky a izolace,kouřovody, dopojení, komínová dvířka, příslušenství a kominické potřeby.

Dokonalé řešení pro ochranu i oživení dřeva

Pro dlouhodobou ochranu a udržení krásného vzhledu dřevěných povrchů je třeba vhodně vybrat správný typ nátěru. Současný trh nabízí mnoho materiálů, které pracují na různých bázích. Vynikajícím a téměř všestranným řešením jsou OSMO přírodní nátěry. Jejich velkou předností je základní schopnost pronikat až hluboko do pórů a chránit tak dřevo zevnitř i zvenčí zároveň. Tím, že kombinace olejů a vosků prostupuje dřevem, nevytváří uzavřenou vrstvu pouze na povrchu. Ani při zvýšeném namáhání vlhkostí nebo pohybem ochranná vrstva neoprýskává a neloupe se. Stává se kompaktní součástí dřeva.

OSMO nátěry

– okamžitě oživují barvy

– dlouhodobě působí zevnitř i zvenčí dřeva

– zvyšují odolnost vůči vlhkosti

– jsou vhodné pro práci v interiéru i venku

Práce s přírodními nátěry je velmi jednoduchá a přináší i minimální následnou údržbu. Se skutečně dlouhodobým efektem chrání i frekventovaně namáhané dřevěné plovoucí podlahy. Jejich užití je vhodné i pro plochy vystavené změnám počasí, teplot a vysoké vlhkosti venku. Oleje a vosky odpuzují vodu, která dále neulpívá na povrchu. Dřevo je tak chráněno aktivně.

Vosky a oleje také s okamžitou účinností oživují původní barvy. Dále je pak chrání vůči UV záření a dalším negativním vlivům. Výsledek práce s OSMO nátěry je hned viditelný. Pro renovaci podlah je vynikajícím pomocníkem.

 

Podlahy České Budějovice

Profesionální firma Ing. Jana Bukáčka je kdykoli k dispozici pro klienty z regionu Českých Budějovic, ale samozřejmě i z jeho okolí. Na základě svých letitých zkušeností vám vždy s jistotou doporučí vhodný postup i nátěrový materiál pro ošetření jakéhokoli dřevěného povrchu. Podlahy Bukáček jsou samozřejmě schopni kdykoli převzít realizaci renovace podlah za vás.

Učiňte přítrž vlhkému zdivu. Víme, na koho se obrátit!

Problémy s vlhkým zdivem se netýkají pouze obyvatel starších domů. Nadměrná vlhkost trápí i majitele novostaveb. Jaké jsou nejčastější příčiny tohoto častého neduhu a kdy je potřeba podřezání zdiva? Odpovědi najdete v tomto článku!

Proč se s vlhkostí potýkají i novostavby?

Příčinou vlhkosti ve starších stavbách bývá opotřebená nebo zcela chybějící izolace. Novostavby se potýkají s vlhkostí kvůli nekvalitním materiálům a nedodržení předepsaných technologických postupů během výstavby. Ovšem pozor – v novostavbě se může vlhkost držet první rok či dva i z jiného důvodu. Vnitřní omítky, nátěry a malby musí nejprve důkladně vyschnout. Vyšší míru vlhkosti umocňují dobře těsnící okna. Pokud však problém po čase nevymizí, příčina tkví jinde a je nutné ji najít a případně zvážit podřezání základů.

Jaká je optimální míra vlhkosti vzduchu?

Vlhkost se může projevit vznikem „začernalých“ rohů i rozsáhlých map na stěnách. Vlhkoměrem snadno zjistíte, zda se vlhkost vzduchu pohybuje v optimálním rozmezí 40 až 60 procent. Vyšší hodnoty jsou doslova živnou půdou pro plísně.

Metody sanace zdiva

Problémy trvalého charakteru vyřeší sanace zdiva vhodně zvolenou technologií. V praxi se provádí izolace nerezovými plechy, chemická injektáž, aktivní elektroosmóza, svislá izolace nebo podřezání zdiva řetězovou pilou či diamantovým lanem. Výběr technologie závisí na vlhkosti, složení a stavu zdiva, salinitě, přístupu ke konstrukci a dalších parametrech.

Odborníci z firmy Izolace Hroz podotýkají, že právě podřezání zdiva diamantovým lanem patří k nejefektivnějším metodám sanace. Používá se u všech typů zdiva, a to i u betonu a tvrdé cementové malty. Výhody podřezání spočívají v možnosti vedení vertikálního řezu, absenci ložné spáry a několika dalších aspektech.

Firma Izolace Hróz má zkušenosti se sanací administrativních budov, školek a škol, historických pamětihodností (např. zámky Barchov, Chudobín, Trnová…), bytových a rodinných domů, penzionů, hotelů a dalších staveb. Firma se zabývá komplexními službami od průzkumu přes návrh až po realizaci veškerých sanačních prací.

Pokud vás sanace vlhkého zdiva zaujala, přečtěte si další informace na www.izolacehroz.cz.

SPOLEČNOST HONEYWELL PŘICHÁZÍ S DOPORUČENÍM, JAK OCHRÁNIT DOMÁCNOST PŘED OXIDEM UHELNATÝM

Poslední průzkum společnosti Honeywell odhalil, že si řada Čechů neuvědomuje riziko otravy oxidem uhelnatým a nepodniká žádné kroky k tomu, aby této otravě předešli. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování dřeva, nebo fosilních paliv, jako jsou uhlí, či zemní plyn. Průzkum společnosti Honeywell ukázal, že ačkoli 74 % domů je vytápěno pomocí zařízení spalujících tento typ paliv, tak více než třetina majitelů (37 %) nevykonává pravidelnou technickou kontrolu svých zařízení a pouze tři procenta z nich má ve svých domech nainstalované zařízení na detektory přítomnosti oxidu uhelnatého.

Fakta o oxidu uhelnatém

 • Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který může být pro člověka extrémně nebezpečný.
 • Vliv otravy na dýchací ústrojí závisí na koncentraci a délce doby, po kterou je člověk takovéto situaci vystaven.
 • Lidé jsou nejčastěji v nebezpečí, během spánku kdy si nemohou všimnout příznaků otravy.
 • Vdechování oxidu uhelnatého je nebezpečné pro každého člověka, ale existuje zde několik skupin, které jsou tímto plynem zvláště ohroženy. Jde především o novorozence a děti, těhotné ženy, starší osoby, lidi se srdečními a respiračními onemocněními.
 • Typicky otrava oxidem uhelnatým způsobuje bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zmatenost, rozmazané vidění a může také vést ke ztrátě vědomí a v těch nejhorších případech až ke smrti.
 • I když skoro tři čtvrtiny Čechů používají zařízení, která produkují oxid uhelnatý, tak pouze 36 % vlastníků si uvědomuje nebezpečí spojené s únikem tohoto plynu. 52 % věří, že žádné nebezpečí nehrozí a 12 % lidí si není jistých.
 • Více než čtvrtina (26 %) dotázaných se rozhodla nepodnikat ve své domácnosti žádné kroky k ochraně před oxidem uhelnatým.
 • Více než jedna třetina (34 %) se rozhodla neinvestovat do detektoru oxidu uhelnatého, protože mylně věří, že jim k ochraně postačí jen kvalitní odvětrávání.

Jak snížit riziko otravy CO

V reakci na hrozbu otravy CO v českých domácnostech se společnost Honeywell rozhodla zvýšit povědomí o nebezpečí úniku tohoto plynu. Jako součást své evropské kampaně “Carbon Monoxide Houses” vydala následující pokyny, aby se vlastníci domů a bytů mohli lépe chránit proti možné hrozbě:

·       V souladu s pokyny výrobce vždy pravidelně kontrolujte všechna zařízení na pevná i plynná paliva. Ucpané odvětrávací potrubí, koroze a chybně nainstalovaná nebo poškozená zařízení mohou být příčinou úniku CO.

·       Zkontrolujte, že jsou zařízení na pevná i plynná paliva správně nainstalována, přesně podle návodu výrobců.

·       Vždy se ujistěte, že jsou topná zařízení očištěná od prachu a nečistot a že fungují správně. To platí především pro zařízení, která nebyla dlouho využívána, například během letních měsíců.

·       Pokud na sobě pozorujete nevolnost, závratě, bolesti hlavy, ztrátu rovnováhy, rozmazané vidění, nebo letargii a zároveň máte podezření na únik CO, vypněte spotřebič, co nejrychleji otevřete okna a vyvětrejte prostor, přesuňte všechny osoby z domu na čerstvý vzduch a okamžitě zavolejte sanitku a hasiče.

·       Nejlepší způsob, jak zabránit úniku CO, je zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého. Na rozdíl od požárního alarmu jsou tato zařízení určena výhradně k tomu, aby upozorňovala, že dochází k úniku CO ještě před tím, než jeho hladina dosáhne život ohrožující úrovně. 

Jak zvolit vhodný detektor CO do vaší domácnosti

Průzkum společnosti Honeywell ukázal, že pro většinu Čechů (59 procent) je nejdůležitější certifikace produktu. Je to nesmírně důležité, protože certifikace garantuje, že zařízení bude fungovat trvale a na mimořádně vysoké úrovni po celou dobu jeho životnosti.

Poplašný přístroj Honeywell

Detektory oxidu uhelnatého jsou snadno dostupné a poměrně levné. Honeywell nabízí 3 nové ověřené modely – XC70, XC100 a XC100D. Všechny tři se vyrábějí v Evropě a splňují přísné bezpečnostní normy – EN50291-1:2010, EN50291 – 2:2010 a EN5029 2:2013. Jsou též v souladu se směrnicí o nízkém napětí a omezení používání nebezpečných látek (OPNL). Detektory oxidu uhelnatého od společnosti Honeywell je možno používat nejen v domech, ale také v karavanech, na lodích a chatách. Ještě důležitější je fakt, že se dají nainstalovat i jako součást větších systémů, tzn. společně s požárními alarmy.

Poplašný přístroj na detekci oxidu uhelnatého ve vzduchu provádí každou hodinu automatický test. Aktivuje se, pokud zjistí určitou koncentraci oxidu uhelnatého, jak je uvedeno níže:

 • 50 ppm: Poplachový signál 60 až 90 minut
 • 100 ppm: Poplachový signál 10 až 40 minut
 • 300 ppm: Poplachový signál do 3 minut

Všechny tři modely jsou nenáročné na užívání, s viditelnými indikátory alarmu a hlasitou sirénou. Tyto detektory se dají jednoduše upevnit na stěnu, strop, anebo postavit volně do prostoru. Nevyžadují žádné napájecí kabely a díky těsnícímu pouzdru je možné je nainstalovat dokonce i do koupelny. Majitel si může případně nastavit detektor tak, aby spustil prvotní poplach v momentě, kdy koncentrace CO překročí 25 procent úrovně nastavené podle norem na vyhlášení poplachu. Alarm má 7 denní paměť, takže zaznamenané poplachy a koncentraci CO mohou analyzovat profesionální technici.

 

XC100D with lights_Czech

Model XC70 má 7 letou a modely XC100 a XC100D 10 letou záruku. Detektor XC100D je vybavený i LCD displejem pro jednodušší sledování stavu a podávání zpráv o možné hrozbě.

Kampaň Carbon Monoxide Houses

Cílem celoevropské kampaně Carbon Monoxide Houses je dosáhnout toho, aby lidé nepodceňovali riziko otravy oxidem uhelnatým ve svých domovech. Kampaň je zaměřena na lidi žijící v domech nebo bytech, kde jsou k vytápění využívána zařízení spalující zemní plyn, uhlí, dřevo, nebo topný olej.

Známá polská fotografka Lidia Popiel fotograficky ztvárnila hrozbu otravy CO. Kolekci fotografií věnovala kampani na téma Carbon Monoxide Houses. Její sugestivní obrázky znázorňují skutečnost, že toto riziko hrozí i v krásných novostavbách, a ne jen ve starých a zanedbaných domech jak si myslíme. Více informací o kampani Carbon Monoxide Houses a fotografiích Lidie Popiel se dozvíte na stránkách www.detectormonoxidcarbon.cz.

Výhody nízkoenergetických domů

Spotřeba energií je rok od roku vyšší, navíc cena elektřiny nebo plynu klesá jen velmi mírně a v dlouhodobém horizontu se nedá říct, že by šlo o nějak výhodný kauf. Navíc, plyn může být jednoho dne nedostatkové zboží, takže se vyplatí zvažovat nejrůznější alternativy, jež mohou nastat. Co takhle nízkoenergetický dům? A pozor, to určitě není jen rajská hudba budoucnosti, právě naopak. Dnes si je už staví nejen celebrity. Jaké má taková stavba vlastně výhody? Je jich mnoho, pojďme se tomu podívat trochu na zoubek!

nízkoenergetickým domem můžete v porovnání s klasikou z minulého století ušetřit až čtyři pětiny celkových nákladů za vytápění. Zamezíte nejen tepelným ztrátám, ale především nebudete závislí na růstu cen energií. V neposlední řadě je dlužno podotknout, že v interiéru domu budete mít o poznání zdravější klima, a to jak v zimě, tak i během letních měsíců. Skvělý pocit, čerstvý vzduch bez jinak všudypřítomných plísní, nebude potřeba tolik větrat a otopné období se výrazně zkrátí. Takže co chtít vlastně víc?

Využití kvalitních a moderních materiálů je samozřejmostí, tohle bydlení Vám vydrží pěknou řádku let. Též je kladen důraz na maximální ekologii, takže je jistě potěšující, když trochu ušetříte dnes těžce zkoušené životní prostředí. Samozřejmě, bude to chtít nějakou investici do začátku, ale je to podobné jako s LED žárovkami. Ty peníze se za pár let vrátí, následně budete už jen a jen spořit…

A čím je pasivní dům charakteristický? Roční spotřeba tepla určeného na vytápění nepřevýší patnáct kilowatthodin na metr čtvereční v rámci obytné plochy. Snadná definice, ale představte si to takhle – starší bytový dům, třeba ještě z období První republiky, má roční spotřebu tepla třeba 300 kilowatthodin na metr čtvereční.