Učiňte přítrž vlhkému zdivu. Víme, na koho se obrátit!

Problémy s vlhkým zdivem se netýkají pouze obyvatel starších domů. Nadměrná vlhkost trápí i majitele novostaveb. Jaké jsou nejčastější příčiny tohoto častého neduhu a kdy je potřeba podřezání zdiva? Odpovědi najdete v tomto článku!

Proč se s vlhkostí potýkají i novostavby?

Příčinou vlhkosti ve starších stavbách bývá opotřebená nebo zcela chybějící izolace. Novostavby se potýkají s vlhkostí kvůli nekvalitním materiálům a nedodržení předepsaných technologických postupů během výstavby. Ovšem pozor – v novostavbě se může vlhkost držet první rok či dva i z jiného důvodu. Vnitřní omítky, nátěry a malby musí nejprve důkladně vyschnout. Vyšší míru vlhkosti umocňují dobře těsnící okna. Pokud však problém po čase nevymizí, příčina tkví jinde a je nutné ji najít a případně zvážit podřezání základů.

Jaká je optimální míra vlhkosti vzduchu?

Vlhkost se může projevit vznikem „začernalých“ rohů i rozsáhlých map na stěnách. Vlhkoměrem snadno zjistíte, zda se vlhkost vzduchu pohybuje v optimálním rozmezí 40 až 60 procent. Vyšší hodnoty jsou doslova živnou půdou pro plísně.

Metody sanace zdiva

Problémy trvalého charakteru vyřeší sanace zdiva vhodně zvolenou technologií. V praxi se provádí izolace nerezovými plechy, chemická injektáž, aktivní elektroosmóza, svislá izolace nebo podřezání zdiva řetězovou pilou či diamantovým lanem. Výběr technologie závisí na vlhkosti, složení a stavu zdiva, salinitě, přístupu ke konstrukci a dalších parametrech.

Odborníci z firmy Izolace Hroz podotýkají, že právě podřezání zdiva diamantovým lanem patří k nejefektivnějším metodám sanace. Používá se u všech typů zdiva, a to i u betonu a tvrdé cementové malty. Výhody podřezání spočívají v možnosti vedení vertikálního řezu, absenci ložné spáry a několika dalších aspektech.

Firma Izolace Hróz má zkušenosti se sanací administrativních budov, školek a škol, historických pamětihodností (např. zámky Barchov, Chudobín, Trnová…), bytových a rodinných domů, penzionů, hotelů a dalších staveb. Firma se zabývá komplexními službami od průzkumu přes návrh až po realizaci veškerých sanačních prací.

Pokud vás sanace vlhkého zdiva zaujala, přečtěte si další informace na www.izolacehroz.cz.

SPOLEČNOST HONEYWELL PŘICHÁZÍ S DOPORUČENÍM, JAK OCHRÁNIT DOMÁCNOST PŘED OXIDEM UHELNATÝM

Poslední průzkum společnosti Honeywell odhalil, že si řada Čechů neuvědomuje riziko otravy oxidem uhelnatým a nepodniká žádné kroky k tomu, aby této otravě předešli. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování dřeva, nebo fosilních paliv, jako jsou uhlí, či zemní plyn. Průzkum společnosti Honeywell ukázal, že ačkoli 74 % domů je vytápěno pomocí zařízení spalujících tento typ paliv, tak více než třetina majitelů (37 %) nevykonává pravidelnou technickou kontrolu svých zařízení a pouze tři procenta z nich má ve svých domech nainstalované zařízení na detektory přítomnosti oxidu uhelnatého.

Fakta o oxidu uhelnatém

 • Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který může být pro člověka extrémně nebezpečný.
 • Vliv otravy na dýchací ústrojí závisí na koncentraci a délce doby, po kterou je člověk takovéto situaci vystaven.
 • Lidé jsou nejčastěji v nebezpečí, během spánku kdy si nemohou všimnout příznaků otravy.
 • Vdechování oxidu uhelnatého je nebezpečné pro každého člověka, ale existuje zde několik skupin, které jsou tímto plynem zvláště ohroženy. Jde především o novorozence a děti, těhotné ženy, starší osoby, lidi se srdečními a respiračními onemocněními.
 • Typicky otrava oxidem uhelnatým způsobuje bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zmatenost, rozmazané vidění a může také vést ke ztrátě vědomí a v těch nejhorších případech až ke smrti.
 • I když skoro tři čtvrtiny Čechů používají zařízení, která produkují oxid uhelnatý, tak pouze 36 % vlastníků si uvědomuje nebezpečí spojené s únikem tohoto plynu. 52 % věří, že žádné nebezpečí nehrozí a 12 % lidí si není jistých.
 • Více než čtvrtina (26 %) dotázaných se rozhodla nepodnikat ve své domácnosti žádné kroky k ochraně před oxidem uhelnatým.
 • Více než jedna třetina (34 %) se rozhodla neinvestovat do detektoru oxidu uhelnatého, protože mylně věří, že jim k ochraně postačí jen kvalitní odvětrávání.

Jak snížit riziko otravy CO

V reakci na hrozbu otravy CO v českých domácnostech se společnost Honeywell rozhodla zvýšit povědomí o nebezpečí úniku tohoto plynu. Jako součást své evropské kampaně “Carbon Monoxide Houses” vydala následující pokyny, aby se vlastníci domů a bytů mohli lépe chránit proti možné hrozbě:

·       V souladu s pokyny výrobce vždy pravidelně kontrolujte všechna zařízení na pevná i plynná paliva. Ucpané odvětrávací potrubí, koroze a chybně nainstalovaná nebo poškozená zařízení mohou být příčinou úniku CO.

·       Zkontrolujte, že jsou zařízení na pevná i plynná paliva správně nainstalována, přesně podle návodu výrobců.

·       Vždy se ujistěte, že jsou topná zařízení očištěná od prachu a nečistot a že fungují správně. To platí především pro zařízení, která nebyla dlouho využívána, například během letních měsíců.

·       Pokud na sobě pozorujete nevolnost, závratě, bolesti hlavy, ztrátu rovnováhy, rozmazané vidění, nebo letargii a zároveň máte podezření na únik CO, vypněte spotřebič, co nejrychleji otevřete okna a vyvětrejte prostor, přesuňte všechny osoby z domu na čerstvý vzduch a okamžitě zavolejte sanitku a hasiče.

·       Nejlepší způsob, jak zabránit úniku CO, je zakoupit detektor úniku oxidu uhelnatého. Na rozdíl od požárního alarmu jsou tato zařízení určena výhradně k tomu, aby upozorňovala, že dochází k úniku CO ještě před tím, než jeho hladina dosáhne život ohrožující úrovně. 

Jak zvolit vhodný detektor CO do vaší domácnosti

Průzkum společnosti Honeywell ukázal, že pro většinu Čechů (59 procent) je nejdůležitější certifikace produktu. Je to nesmírně důležité, protože certifikace garantuje, že zařízení bude fungovat trvale a na mimořádně vysoké úrovni po celou dobu jeho životnosti.

Poplašný přístroj Honeywell

Detektory oxidu uhelnatého jsou snadno dostupné a poměrně levné. Honeywell nabízí 3 nové ověřené modely – XC70, XC100 a XC100D. Všechny tři se vyrábějí v Evropě a splňují přísné bezpečnostní normy – EN50291-1:2010, EN50291 – 2:2010 a EN5029 2:2013. Jsou též v souladu se směrnicí o nízkém napětí a omezení používání nebezpečných látek (OPNL). Detektory oxidu uhelnatého od společnosti Honeywell je možno používat nejen v domech, ale také v karavanech, na lodích a chatách. Ještě důležitější je fakt, že se dají nainstalovat i jako součást větších systémů, tzn. společně s požárními alarmy.

Poplašný přístroj na detekci oxidu uhelnatého ve vzduchu provádí každou hodinu automatický test. Aktivuje se, pokud zjistí určitou koncentraci oxidu uhelnatého, jak je uvedeno níže:

 • 50 ppm: Poplachový signál 60 až 90 minut
 • 100 ppm: Poplachový signál 10 až 40 minut
 • 300 ppm: Poplachový signál do 3 minut

Všechny tři modely jsou nenáročné na užívání, s viditelnými indikátory alarmu a hlasitou sirénou. Tyto detektory se dají jednoduše upevnit na stěnu, strop, anebo postavit volně do prostoru. Nevyžadují žádné napájecí kabely a díky těsnícímu pouzdru je možné je nainstalovat dokonce i do koupelny. Majitel si může případně nastavit detektor tak, aby spustil prvotní poplach v momentě, kdy koncentrace CO překročí 25 procent úrovně nastavené podle norem na vyhlášení poplachu. Alarm má 7 denní paměť, takže zaznamenané poplachy a koncentraci CO mohou analyzovat profesionální technici.

 

XC100D with lights_Czech

Model XC70 má 7 letou a modely XC100 a XC100D 10 letou záruku. Detektor XC100D je vybavený i LCD displejem pro jednodušší sledování stavu a podávání zpráv o možné hrozbě.

Kampaň Carbon Monoxide Houses

Cílem celoevropské kampaně Carbon Monoxide Houses je dosáhnout toho, aby lidé nepodceňovali riziko otravy oxidem uhelnatým ve svých domovech. Kampaň je zaměřena na lidi žijící v domech nebo bytech, kde jsou k vytápění využívána zařízení spalující zemní plyn, uhlí, dřevo, nebo topný olej.

Známá polská fotografka Lidia Popiel fotograficky ztvárnila hrozbu otravy CO. Kolekci fotografií věnovala kampani na téma Carbon Monoxide Houses. Její sugestivní obrázky znázorňují skutečnost, že toto riziko hrozí i v krásných novostavbách, a ne jen ve starých a zanedbaných domech jak si myslíme. Více informací o kampani Carbon Monoxide Houses a fotografiích Lidie Popiel se dozvíte na stránkách www.detectormonoxidcarbon.cz.

Výhody nízkoenergetických domů

Spotřeba energií je rok od roku vyšší, navíc cena elektřiny nebo plynu klesá jen velmi mírně a v dlouhodobém horizontu se nedá říct, že by šlo o nějak výhodný kauf. Navíc, plyn může být jednoho dne nedostatkové zboží, takže se vyplatí zvažovat nejrůznější alternativy, jež mohou nastat. Co takhle nízkoenergetický dům? A pozor, to určitě není jen rajská hudba budoucnosti, právě naopak. Dnes si je už staví nejen celebrity. Jaké má taková stavba vlastně výhody? Je jich mnoho, pojďme se tomu podívat trochu na zoubek!

nízkoenergetickým domem můžete v porovnání s klasikou z minulého století ušetřit až čtyři pětiny celkových nákladů za vytápění. Zamezíte nejen tepelným ztrátám, ale především nebudete závislí na růstu cen energií. V neposlední řadě je dlužno podotknout, že v interiéru domu budete mít o poznání zdravější klima, a to jak v zimě, tak i během letních měsíců. Skvělý pocit, čerstvý vzduch bez jinak všudypřítomných plísní, nebude potřeba tolik větrat a otopné období se výrazně zkrátí. Takže co chtít vlastně víc?

Využití kvalitních a moderních materiálů je samozřejmostí, tohle bydlení Vám vydrží pěknou řádku let. Též je kladen důraz na maximální ekologii, takže je jistě potěšující, když trochu ušetříte dnes těžce zkoušené životní prostředí. Samozřejmě, bude to chtít nějakou investici do začátku, ale je to podobné jako s LED žárovkami. Ty peníze se za pár let vrátí, následně budete už jen a jen spořit…

A čím je pasivní dům charakteristický? Roční spotřeba tepla určeného na vytápění nepřevýší patnáct kilowatthodin na metr čtvereční v rámci obytné plochy. Snadná definice, ale představte si to takhle – starší bytový dům, třeba ještě z období První republiky, má roční spotřebu tepla třeba 300 kilowatthodin na metr čtvereční.