Jak si poradit se zanesenou a rozbitou kanalizací?

Máte-li na pozemku vlastní kanalizační síť, u níž dojde k nenadálému zanesení, je důležité ji urychleně uvést do provozuschopného stavu. V opačném případě totiž může dojít ke kontaminaci okolní půdy a spodních vod, což by mělo dalekosáhlé negativní důsledky. Jak se dá oprava provést rychle a snadno? Stačí si na pomoc pozvat odborníky, kteří mají k dispozici moderní techniku a přístroje.

Bezvýkopový způsob opravy je v mnohém výhodný

V současnosti se hojně aplikují bezvýkopové opravy kanalizace, a to v soukromém i veřejném sektoru. Jejich výhoda už vyplývá ze samotného názvu. Během prací totiž není nezbytně nutné provádět náročné výkopy zeminy, které by poškodily povrchy komunikací, potažmo pozemek a stavby v jeho těsném sousedství. V rámci bezvýkopové opravy se zároveň výrazně snižuje doba, po kterou je nutné celé okolí zabezpečit a omezit v něm například dopravu.

Monitoring kanalizace a vysokotlaké čištění

U zmíněného moderního pojetí oprav kanalizačních soustav je součástí prvotní monitorování kanalizace. Díky tomu specialisté zjistí, v čem přesně tkví závada, a dokážou umně a cíleně reagovat, takže opět dochází k urychlení celého procesu renovace. K samotnému odstranění nečistot, jež jsou asi nejčastější příčinou závad, dochází za pomoci strojů, které jsou schopné provádět vysokotlaké čištění.

Opravy kanalizace tímto způsobem dokážou být skutečně mimořádně účinné, veškeré nánosy jsou vodou pod vysokým tlakem odstraněny do detailů, takže je pak kanalizační potrubí opět plně funkční.

V rámci péče o kanalizaci byste si měli zajistit pravidelnou kontrolu. Právě monitorování kanalizace do značné míry funguje také jako preventivní opatření, které předchází ucpání, popraskání, případně dalším závadám na kanalizačním potrubí. Specialisté vám tuto službu provedou promptně, přičemž je v ceně obvykle zahrnuto kromě průzkumu i případné odstranění nečistot, kalů a mazu.