Nepodceňujte pojištění majetku ani u své firmy

Lidé si dnes pojišťují ledacos od domácnosti, vozidel a všeobecné zodpovědnosti, zakládají si také úrazová či životní pojištění s vidinou ochrany a zajištění finančního rozpočtu celé rodiny. Bohužel však často zapomínají na to, že i jejich firmy lze pojistit, za zmínku stojí především nejen nadstandardní havarijní pojištění, které se vyplatí u firemních vozů, ale třeba i pojištění majetku společnosti. Na co si však dát pozor?

Prostudujte si zákony o pojištění ještě před uzavřením pojistné smlouvy

Dříve se pojistné smlouvy řídily občanským zákoníkem, ale v roce 2003 byl přijat zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, který nabyl účinnosti v roce 2005. Ten upravoval vztahy mezi účastníky pojištění a řešil pojistné smlouvy, na rozdíl od zdravotního pojištění jsou tyto pojistky totiž považovány za soukromé. V roce 2014 byl zákon zrušen a plně nahrazen právní úpravou nového občanského zákoníku, konkrétně ji najdete v části o relativních majetkových právech v oddílu 2 o pojištění (§ 2758-2872). Ať si tedy sjednáte jakékoliv pojištění, nezapomeňte si k němu prostudovat aktuálně platné zákony.

Informujte se o pojistných podmínkách dopředu a nebuďte nemile překvapeni až při (ne)plnění pojistné smlouvy

Žádná pojistná smlouva není špatná, pokud rozumíte jejímu znění a víte jasně, jaké jsou její podmínky, které jsou dopředu jasně stanovené. Firma se může kdykoliv dostat do nečekaných potíží a riskovat případnou finanční ztrátu. Taková škoda na majetku vyžaduje okamžité řešení v podobě náhrad či oprav, což stojí podnikatele nemalé peníze, ale i mnoho času. Možnosti jsou dvě, využít svoje vlastní peníze nebo si je nechat vyplatit od pojišťovny, samozřejmě za předpokladu předchozího uzavření pojistné smlouvy o pojištění majetku. Taková pojistka vám může pokrýt škody, např. na stavbách, zařízeních a zásobách, elektronických zařízeních a ztrátách finanční hotovosti.