Pojištění domácnosti nebo majetku?

Mysleli jste si, že pojištění majetku a domácnosti je označení stejného typu pojistky? Omyl! Tato neznalost vás může vyjít pěkně draze. Jedná se o dva různé typy pojištění, které se od sebe liší rozsahem krytí. Jaké jsou hlavní rozdíly, proč si pojistky sjednat a jak výhodně?

Hlavní specifika pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je specifickým druhem pojistky, která se vztahuje jen na věci movité, které máte doma. Důležité je vědět, že pojištění domácnosti lze uzavřít jen tehdy, je-li domácnost trvale obývána minimálně 270 dní v roce. Z pojištění jsou kryty škody, které vzniknou jako následek živelní události, vandalismu nebo vloupání. Vztahuje se například na spotřebiče, nábytek, vybavení dětského pokoje, koupelny, ale také na cennosti a peníze.

domtech.cz_online_ergo_cz_01

Pojištění majetku

Pojištění majetku je možné vnímat jako rozšíření pojištění domácnosti. Kromě movitých věcí se vztahuje i nemovité věci jako je dům či byt a drobné stavby jako septiky apod. Vzhledem k rozšířenému rozsahu pojistky se za majetkové pojištění platí více.

Kromě pojištění majetku a domácnosti existuje ještě pojištění nemovitosti. O něm se dozvíte více v tomto článku.

Kolik zaplatíte?

Cena pojištění se určuje dvěma způsoby:

  1. na základně určení ceny majetku odhadcem
  2. na základě velikosti plochy

První způsob je zdlouhavější, ovšem přesnější. K určení ceny na základě velikosti obytné plochy se dnes uchyluje více pojišťoven. Kolik za pojištění zaplatíte, si můžete spočítat v této kalkulačce pro pojištění domácnosti.

domtech.cz_online_ergo_cz_02

Kde sjednat?

Z hlediska úspory času je výhodnější sjednat pojištění prostřednictvím internetu. Výhodou je, že si nabídky pojišťoven můžete lehce porovnat a vybrat pojištění, které bude odpovídat vašim potřebám.

Pozor na aktualizaci!

Pojištění majetku i domácnosti je žádoucí po několika letech aktualizovat. Vyhnete se tak tomu, že na pojištění budete platit moc nebo naopak příliš málo a budete tzv. podpojištěni.