Přesnosti lze dosáhnout snadno, stačí pravidelně provádět kontrolní měření. Mezi nejdůležitější nástroje přitom patří i kalibry m42×1,5

Většina výrobců se snaží dosahovat co nejvyšší kvality. Někteří z nich si maximálně zakládají na dobrém jménu firmy, kterou nezřídka vybudovali od nuly vlastníma rukama, další zase jednoduše chtějí dosáhnout co nejvyššího zisku. Bez ohledu na motivy, které je pohánějí v honbě za zvyšováním úrovně výrobků, pro všechny je nezbytné zajistit, aby byli klienti maximálně spokojeni a odebírali produkty i v budoucnu. Toho lze dosáhnout jedině v případě, kdy firma dokáže volit odpovídající výrobní postupy, používá prvotřídní materiály a naprosto přesně se drží technické dokumentace.

Perfektní zpracování je důležité u všech druhů zboží. Ve strojírenství slouží ke kontrole správnosti rozměrů například kalibry m42×1,5

V každém odvětví je třeba klást důraz na vzhled i užitné vlastnosti výrobků. Velká část zboží je však prodejná i s drobnou vadou, byť za sníženou cenu odpovídající nižší jakosti. Ve strojírenské výrobě tomu tak ale většinou není. Nemalou část produktů tvoří komponenty určené k montáži do nejrůznějších vozidel, průmyslových a stavebních strojů a mnoha dalších soustrojí a mechanismů. Každý jednotlivý díl musí být perfektně opracovaný a dokonale spolupracovat s ostatními částmi celku. Většina takových součástek se navíc vyrábí po celých sériích; pokud se výrobce odchýlí od technické dokumentace, utrpí nemalé finanční i časové ztráty. Proto je důležité dbát na provádění kontrolních měření. Při nich jsou třeba kalibry m42×1,5 a další měřidla.

Společnost Michovský TOOLS nenabízí je kalibry m42×1,5, ale i další důležité nástroje

Kalibry m42×1,5 a ostatní měřidla se vyplatí nakoupit u výrobce, který používá prvotřídní materiály a zakládá si na vysoké kvalitě. V katalogu společnosti Michovský TOOLS jsou přesně takové kalibry, koncové měrky i další důležité nástroje.