Demolice staveb s sebou nese také nutnost vypořádat se s odpady

Demolice domu je proces, který s sebou nese nejen spoustu hluku, ale také odpadu. Jak s ním naložit? Kam ho odvézt? Kolik vás tohle všechno bude stát? Možná je nejlepší nechat tyto starosti na odbornících.

Firma Recyklace Přeštice, s.r.o. nabízí bourací a demoliční práce se vším všudy, tedy i s likvidací stavebního odpadu.

Stavební odpad tvoří polovinu všech odpadů v ČR

Je to k nevíře, ale podle údajů Ministerstva životního prostředí ČR u nás více než polovinu z celkové produkce odpadů tvoří právě odpady demoliční a stavební. Jak ale ministerstvo dodává, většinou se je daří využívat jako druhotné suroviny. Původci odpadu jsou při bourání, demolici, údržbě stavby či provádění stavby povinni s vybouraným materiálem nacházet tak, aby se dal co nejvíce opětovně využít. A přesně s tím pomáhá výše zmíněná firma.

Stavební odpad se rozdrtí, možná přímo u vás

Firma disponuje mobilní drtící linkou, kterou je schopná přijet přímo k zákazníkovi. Hned na místě tedy dokáže odpad drtit a recyklovat. Materiál se drtí a poté roztřídí pro další použití. Dopravu samozřejmě také zajišťuje firma.

Výhodou tohoto nakládání s odpady je šetrné chování k přírodě i vaší peněžence. Recyklací stavebního odpadu se sníží náklady na ukládání o 50-70 % ve srovnání se skládkami.

Co se dál děje s takto zpracovaným odpadem?

Recykláty mají certifikaci ČSN, dají se použít na všech místech, kde není kladen vysoký nárok na kvalitu použitého materiálu. Opět šetří peníze, protože stojí zhruba 1/3 ceny přírodního kameniva.

Jaké materiály se dají recyklovat?

Firma zvládá recyklovat použitý asfalt, stavební sutě nebo materiál vzniklý při rekonstrukci, zeminu, železobeton, kamení, obrubníky, betonové obruče a rozbité betonové výrobky. Tohle všechno tedy může dostat šanci na druhý život. Více informací včetně kontaktu na firmu najdete přímo na webových stránkách www.recyklaceprestice.cz.