POZOR! STAVEBNÍ DOZOR

Rozhodli jste se investovat do větší výstavby nebo rekonstrukce a přemýšlíte, jakým způsobem si ušetřit náklady a zároveň starosti. Řešením obojího může být využití služeb stavebního managementuUšetříte ne jen peníze, ale i čas, pokud si najdete spolehlivého partnera, který se vyzná ne jen ve svém oboru, ale dokáže si poradit i s případnými výzvami z přidružených oblastí stavebního procesu. Udává se, že stavební management může uspořit náklady ve výši od 3 až do 10 % v závislosti na náročnosti a velikosti celého projektu.

V čem spočívá stavební management?

Stavební management je komplexní službou pro klienta, která zahrnuje řízení, koordinaci, kontrolu a reporting všech účastníků projektu. A to od fáze přípravy, přes fázi realizace až po samotné zahájení provozu. Jde o to, že vyhotovení projektu není zajišťováno pouze jedním generálním dodavatelem, ale celý projekt je rozdělen do několika „balíčků“. To znamená, že stavební manažer má pak za úkol řídit několik hlavních dodavatelů.

Kdy je třeba stavebního a technického dozoru?

Pokud se vy sami, jakožto investor či stavebník, ve stavebnictví nepohybujete a dostatečně tedy nerozumíte stavebním materiálům ani technickým postupům, budete potřebovat také stavební dozor. Ten bude hájit vaše zájmy a především vykonávat kontrolu provedených prací. V případě že se jedná o stavbu financovanou z veřejného rozpočtu, máte dokonce povinnost zajistit technický dozor investora. Často se používá i pojem technický dozor stavebníka. Technický dozor ve veřejné zakázce musí provádět autorizovaná osoba, která kontroluje průběh stavby především s ohledem na správnost a kvalitu prováděných prací. Zároveň ale sleduje i vykazované práce, na základě kterých jsou čerpány finanční prostředky. Tuto službu však můžete využít i při výstavbě v soukromém sektoru. Technický dozor vám ohlídá správný průběh stavby, dodržování časového harmonogramu a hospodaření s investovaným kapitálem.

Stavební dozor provádí odbornou činnost, kterou nemůže vykonávat jen tak někdo. Stejně tak dozor technický. Proto není radno jejich výběr podcenit. Pokud si navíc nejste jisti, který dozor či služby stavebního managementu vy sami potřebujete, nechte si raději poradit. Obrátit se můžete na Quality group s.r.o. Zajistí pro vás technický i stavební dozor u staveb všech velikostí. Dohlídnou na realizaci celé stavby a budou za vás řídit celý projekt tak, aby byl hotový včas, kvalitně a při dodržení plánovaného rozpočtu. Budou stát za vámi až do samotné kolaudace. Ujmou se za vás jakýchkoliv dílčích činností tak i kompletního stavebního managementu.